JITASA.CARE จิตอาสาดูแลไทย คืออะไร

จิตอาสาดูแลไทย

 

หลังจากที่การระบาดของ โควิด – 19 นั้น ได้มีการแพร่หลายออกไปจนในปัจจุบัน การระบาดของไวรัสดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นกลุ่มก้อนแล้ว แต่ได้กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้มีผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่ยังรอรักษาอยู่กระจายตัว ไปยังพื้นที่ต่างๆเต็มไปหมด กลุ่ม Thai Fight COVID จึงได้ทำการสร้างแผนที่ขึ้นมา เรียกกันว่า JITASA.CARE ซึ่งสามารถที่จะอัพเดตสถานการณ์ในแบบกึ่งเรียลไทม์ได้ ทั้งในเคสผู้ป่วย จุดที่รับตรวจหาโรค จุดพักคอย ไปจนถึงวัดต่างๆที่สามารถรับร่างผู้เสียเชียวิตจากไวรัสโควิด-19 ไปทำการฌาปนกิจได้

สำหรับกลุ่ม Thai Fight COVID วิศวกรอาสาสมัคร และทีม soar ได้ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์ Jitasa.Care ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในรูปแบบของแผนที่ดิจิตอล ที่แสดงความต้องการต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับ Covid-19 ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น การที่คุณจะหาพิกัดของผู้ป่วยที่รอการรักษา โรงพยาบาลในระแวกใกล้เคียงที่เปิดรับบริการๆตรวจหาเชื้อไว้รัส โรงพยาบาลสนาม หรือแม้แต่วัดที่สามารถรับเคสผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสได้ ทั้งยังมีรายละเอียดต่างๆคอยบอก วันและเวลาทำการ จำนวนคิวในแต่ละวัน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ ก็ยังสามารถที่จะค้นหาได้ อย่างง่ายได้ เพียงแค่เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์  เว็บไชต์นี้ทำงานได้โดยอาศัยความร่วมมือ จากอาสาสมัครมาร่วมแบ่งปันข้อมูลกันในจุดต่างๆ โดยจะแบ่งออกเป็น

  • อาสาด้านข้อมูล : ที่จะคอยช่วยปักหมุดและคอยอัพเดตข้อมูลทั่วไป เช่น การคอยอัพเดต

ว่าศูนย์พักทีใดบ้างที่เต็มและไม่สามารถรับคนเข้าเพิ่มได้ ,การเพิ่มข้อมูล

ของผู้ป่วยเป็นต้น

  • อาสาด้านติดต่อ : ทำการคอยประสานงานติดต่อกับผู้ที่เดือดร้อนโดยตรง

ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปรึกษาทางการแพทย์การบรรเทาอาการหรือใน

ด้านของการให้กำลังใจ

  • อาสาที่จะพาไป : เป็นอาสาที่อยู่ในพื้นที่หน้างาน คอยร่วมมือกับหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

ปฏิบัติงานคอยดูแลรับส่งผู้ป่วย และช่วยปฐมพยาบาล ผู้ป่วยฉุกเฉิน

จิตอาสาดูแลไทย

โดยแพลตฟอร์มของการทำงานของเว็บไซต์นี้ ยังสามารถให้ผู้ป่วยโควิดสามารถขอความช่วยเหลือ โดยการระบุที่อยู่ ความต้องการ สถานะ และข้อความได้อีกด้วย

คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ และ คุณสรณ์สกุล เถาหมอ ผู้ที่ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว ได้เล่าว่า จุดมุ่งหมายที่ริเริ่มทำเว็บไซต์ JITASA.CARE นี้คือ ต้องการที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะทำการช่วยเหลือประเทศ โดยที่เริ่มแรกเว็ฐไซต์นั้นเริ่มต้นที่การหาวัดสำหรับการฌาปนกิจเคสที่เสียชีวิต และนำมารวบรวมข้อมูลในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล โดยการอาศัยแค่การให้อาสาสมัครแต่ละคนมาอัพเดตข้อมูลร่วมกันเท่านั้น จากนั้นมาในตอนหลังทีมเริ่มที่จะทำการต่อยอดในด้านอื่น โดยทีมีเป้าหมายหลักคือ ต้องการมอบความงามช่วยเหลือไปให้ยังประชาชนได้ทันท่วงทีและไม่ซ่ำซ้อน จึงได้ดำเนินการขยายข้อมูลความต้องการในด้านต่างๆของประชาชน ให้อยู่ในรูปแบบของการปักหมุด ซึ่งทีมเองก็จะมีการตั้งเป้าให้กับผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ และผู้ที่ทำการให้ความช่วยเหลือนั้น เข้ามาใช้งานได้ฟรีแบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนกระดาษออนไลน์ที่ทุกคนสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้

ตอนแรกทีมนั้นก็ได้เริ่มมาจากอาสาสมัครในภาคเอกชน แต่ช่วงหลังนี้เองก็ได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ได้มีโอกาสไปประชุมกับ สมช. และหน่วยงานรัฐอื่นๆที่ทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งภาครัฐเองก็ส่งสัญญาณในเชิงบวกว่า จะนำระบบนี้ไปใช้ร่วมกับภาคปฎิบัติ อย่างเช่นการที่จัดให้มี Call Center เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ไม่ซ้ำซ้อน สำหรับใครที่มีจิตอาสาในการอยากที่จะสมัครเป็นอาสาสมัครนั้น เพียงแค่เข้าเว็บไซต์ http:s//jitasa.care/และสมัครเพียงใช้แค่หมายเลขโทรศัพท์และ OTP ก็สามารถที่จะทำการสมัครได้อย่างง่ายดาย