Bangkok Car Free Day กิจกรรมที่น่าสนใจในปี 2016

อย่างที่รู้กันดีว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลกที่มีการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณในเมืองต่างก็มีการติดขัดกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เองหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ จึงพยายามที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ลดการใช้รถใช้ถนนเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยเอง จากสิ่งต่างๆ ที่ว่ามานี้กิจกรรม Bangkok Car Free Day 2016

Bangkok Car Free Day 2016 เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการการส่งเสริมการเดินทางเพื่อความยั่งยืนประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อการรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เดินทางทุกคนพยายามหันมาใช้การเดินทางในรูปแบบอื่นๆ ดูบ้างที่ไม่ใช่การใช้รถยนต์ของตัวเองเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองอย่างกรุงเทพฯ เป็นการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืนร่วมกัน ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 วัตถุประสงค์หลักจริงๆ ของการจัดกิจกรรมก็อย่างที่กล่าวไปในเบื้องต้นว่าต้องการให้คนใช้รถใช้ถนนทุกคนหันมาเปลี่ยนวิธีเดินทางของตัวเองจากเดิมที่เคยต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ก็ลองเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาเป็นอย่างอื่นบ้าง อาทิ การเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง, รถไฟฟ้า, เรือโดยสาร เป็นต้น ใช้จักรยานในการเดินทาง หรือแม้แต่การเดินในสถานที่ใกล้ๆ ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาการจราจรที่ดีวิธีหนึ่งเช่นเดียวกัน การจัดกิจกรรมในปี 2016 ที่ผ่านมาได้มีการให้ความสำคัญกับการจราจรบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ต้องการที่จะให้แห่งนี้มีการแก้ไขปัญหาการจราจรที่สะสมมาตลอด อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่สำคัญ มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ให้ความชื่นชอบอยู่ไม่น้อยเลย

กิจกรรม Bangkok Car Free Day 2016 ดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 มีพิธีเปิดงานที่บริเวณท้องสนามหลวง จากนั้นก็มีการปล่อยขบวนจักรยานเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีการเริ่มขบวนที่บริเวณสนามหลวง เข้าสู่ถนนหน้าพระธาตุ ผ่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตรงไปยังถนนพระอาทิตย์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระสุเมรุ ไปยังถนนตะนาว เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าถนนดินสอ เลี้ยวกลับมายังถนนราชดำเนินกลางวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลับสู่ถนนตะนาว เข้าสู่ถนนบำรุงเมือง เข้าไปถนนกัลยาณไมตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามไชย ผ่านหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรวิหาร เข้าถนนมหาราช ผ่านพระบรมมหาราชวัง ตามด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก่อนที่จะกลับเข้าสู่สนามหลวงด้วยระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ 9 กิโลเมตร