รถพลังงานไฟฟ้าทางเลือกใหม่สู่สิ่งแวดล้อมที่ไร้มลพิษ

ในปัจจุบันนี้ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ ประชากร , การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างไม่หยุดหย่อน และ 1 ในนั้นคือปัญหาโลกร้อนก๊าซเรือนกระจก จากปัญหาดังกล่าว จึงทำให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยหันมาตื่นตัว ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยการใช้ทางเลือกใหม่แห่งการเดินทางด้วยรถยนต์

รถพลังงานไฟฟ้าทางเลือกใหม่สู่สิ่งแวดล้อมที่ไร้มลพิษ

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เป็นรถยนต์ซึ่งใช้พลังงานขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้านี้จะถูกบรรจุอยู่ในแบตเตอรี่หรือ ในอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้ารูปแบบอื่น ๆ ถือได้ว่าเป็นรถยนต์ซึ่งใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งเรียกย่อๆว่า EV  หรือบางครั้งอาจมีฉายาว่า  รถเสียบปลั๊ก รถพลังงานไฟฟ้าจัดเป็น รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า แน่นอนว่ามีความแตกต่างจากรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ เช่น Hybrid Electric Cars หรือรถยนต์ไฟฟ้าผสมกับเครื่องยนต์เผาไหม้ปกติ หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก สำหรับค่าใช้จ่ายในการใช้เชื้อเพลิงต่อระยะทางที่เท่ากัน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้ว รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยกว่ารถยนต์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยน้ำมันแบบปกติ และการจะใช้เชื้อเพลิงเพื่อประหยัดเงิน ก็ต้องขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละที่ รวมทั้งตามความหลากหลายจากการใช้งาน นอกจากนี้ผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จะช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงที่ได้มากกว่ารถยนต์ปกติ

รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพที่จะช่วยในการลดมลพิษ เนื่องจากในตัวเครื่องไม่มีการเผาไหม้ใดๆทั้งสิ้น จึงปราศจากควันซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษ และปราศจากเสียงรบกวน เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าจะไม่ทำงานในขณะรถจอด จึงไม่ทำให้เกิดเสียงเครื่องยนต์ นอกจากนี้พลังงานไฟฟ้าเป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเหมือนการเผาไหม้ และเป็นยานพาหนะเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่มีไอเสียออกมาจากตัวรถ เพราะใช้พลังงานจากไฟฟ้านั่นเอง

ข้อดีของรถพลังงานไฟฟ้าทางเลือก

  • มีประสิทธิภาพทางด้านพลังงานสูงกว่ารถยนต์ปกติเกือบเท่าตัว
  • ช่วยลดมลพิษในการเดินทางโดยเฉพาะในเมืองซึ่งเต็มไปด้วยรถยนต์หลายล้านคัน
  • มีราคาพลังงานซึ่งมีเสถียรภาพสูงกว่าการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งควัน หรือเสียง
  • ค่าซ่อมบำรุงน้อยกว่ารถปกติ
  • ช่วยรักษาโลกให้อยู่กับเราไปนานๆ

ข้อเสียของรถพลังงานไฟฟ้าทางเลือก

  • แบตเตอรี่มีน้ำหนักเยอะมาก จึงทำให้ใช้เวลาในการเติมประจุมากกว่าการเติมเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังมีราคารวมสูงกว่ารถยนต์ปกติ เพราะราคาของแบตเตอรี่มีราคาที่สูงกว่า