มารยาทที่ดีในการติดรถคนอื่นเมื่อเดินทาง

บางครั้งอาจมีเหตุผลบางอย่างจำเป็นที่ทำให้เราต้องติดรถคนอื่นเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ การมีมารยาทกับคนที่มีน้ำใจให้เราติดรถไปด้วยคือเรื่องสำคัญ ไม่ใช่มองว่าเพราะเขาเต็มใจเราจะเลือกทำอะไรก็ได้แบบนี้นอกจากเป็นการไม่มีมารยาทแล้วยังถือเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีอีกด้วย มาดูกันว่ามารยาทในการติดรถคนอื่นเมื่อต้องเดินทางควรทำอย่างไรบ้าง

มารยาทในการติดรถคนอื่นเมื่อเดินทาง

  1. กล่าวขอบคุณเมื่อตอบรับว่าขอติดไปด้วย – สิ่งแรกที่ต้องทำเลยนั่นคือกล่าวขอบคุณทุกครั้งเมื่อมีคนอนุญาตให้คุณติดรถเดินทางไปกับเขาด้วย ไม่ว่าจะบ่อยแค่ไหนก็ตามการพูดขอบคุณจะแสดงให้เห็นว่าเราขอบคุณออกมาจากใจจริงที่ช่วยเหลือให้เราเดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน
  2. ชวนคุยเป็นพิธีบ้าง – หากเราไม่แน่ใจว่าปกติเขาเป็นคนอย่างไรกรณีไม่ใช่เพื่อนสนิทกันมากก็ควรมีการชวนพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ แสดงถึงอัธยาศัยใจคอที่ดีอีกทั้งยังทำให้คนขับรู้สึกว่าเราเป็นมิตร
  3. มีอะไรติดไม้ติดมือฝาก – นี่คือสินน้ำใจที่ควรมีอย่างแรงโดยเฉพาะคนที่ต้องติดรถคนอื่นเดินทางไปบ่อยๆ เขาอาจไม่ได้ต้องการเพียงแต่การแสดงน้ำใจออกอย่างชัดเจนแบบนี้คือสิ่งที่ควรกระทำ คงไม่มีใครให้ติดรถแล้วมาบอกว่าขอค่าน้ำมันด้วยหรอกดังนั้นการมีของฝากติดมือบ้างคือเรื่องดีที่ทำให้คนชวนให้ไปด้วยกันก็รู้สึกดี
  4. อย่าทำตัวเหมือนเป็นรถของตัวเอง – บางคนพอขึ้นรถคนอื่นมาก็หยิบนั่นจับนี่ หรือฝากสิ่งของต่างๆ ทิ้งเอาไว้ในรถ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเสียมารยาทอย่างรุนแรง เพราะนอกจากจะไม่ใช่รถของเราเองแล้วการถือวิสาสะไปทำนั่นทำนี่กับรถคนอื่นโดยไม่ขออนุญาตหรือแม้จะขอก็ตามบางอย่างมันเรียกว่าไร้มารยาทอย่างรุนแรง
  5. ไม่ต้องสั่งให้เขาขับแบบนั้นแบบนี้ – การบอกกับคนอื่นว่าขับแบบนั้นสิ ออกขวา แซงซ้ายสิ ฯลฯ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างมาก นอกจากจะทำให้คนขับหงุดหงิดแล้วยังอาจทำให้สมาธิเขาเสียจนเกิดอุบัติเหตุได้
  6. อย่าติดรถบ่อยเกินจำเป็น – บางคนติดรถคนอื่นกลับจนเป็นนิสัย ไม่ต้องเรียกก็มารอ แบบนี้ถือว่าไม่มีมารยาทเท่าไหร่นักยกเว้นเจ้าของรถยินดี

มารยาทเบื้องต้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเมื่อติดรถคนอื่นเดินทางควรปฏิบัติให้เป็นนิสัย เพราะความเกรงใจมันคือสมบัติของผู้ดี มันไม่ใช่รถของเราจึงต้องหัดเกรงใจและมี่มารยาท