ข้อควรรู้เกี่ยยวกับมารยาทในการขับรถพื้นฐานบนท้องถนน

การใช้รถใช้ถนนถือเป็นสิ่งสาธารณะที่ทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อเป็นการลดพร้อมป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สังเกตว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนสมัยนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยมาจากการไม่ปฏิบัติตามมารยาทอันควรจะเป็นบนท้องถนนทั้งสิ้น ใครเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่มาดูมารยาทในการขับรถพื้นฐานบนท้องถนนว่าต้องทำอะไรบ้าง

มารยาทในการขับรถพื้นฐานบนท้องถนน

1. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด – เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญมากๆ ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น เพราะการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรคือสาเหตุหลักๆ ในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแถมยังเป็นการไม่มีมารยาทต่อผู้ร่วมทางคนอื่นๆ ด้วย เช่น กลับรถในที่ห้ามกลับ, จอดในที่ห้ามจอด, ฝ่าสัญญาไฟจราจร เป็นต้น
2. ควรเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยว – เป็นมารยาทสำคัญที่คนขับทุกคนต้องทำเพื่อบอกให้รถคันที่ขับตามมารู้ว่าคุณกำลังจะขับรถอย่างไร แม้จะเป็นการเปลี่ยนเลนแบบถนนว่างๆ ก็ควรเปิดไฟเลี้ยวเสมอเพราะคุณอาจมองไม่เห็นรถที่กำลังขับตามหลังมาก็ได้
3. ขับรถช้ากับเร็วควรอยู่เลนให้ถูก – หากขับรถช้าควรอยู่เลนซ้ายส่วนคนขับเลนขวาคือคนที่ขับรถเร็วและก็ไม่ควรแซงซ้ายด้วย
4. ไม่ใช้ไฟสูงอย่างพร่ำเพรื่อ – การใช้ไฟสูงควรเลือกใช้เมื่อช่วงเวลาจำเป็นเท่านั้น เช่น เป็นการบอกให้คันตรงข้ามมองเห็น, ใช้เฉพาะเส้นทางมืดเปลี่ยว ไม่มีรถอยู่ด้านหน้าหรือรถสวนมา, เปิดแล้วรีบปิดลงทันทีไม่ค้างเอาไว้ เป็นต้น
5. ไม่ปาด แทรก เบียด – ในทุกกรณีของการใช้รถไม่ควรปาดหน้า แทรกแซงตรงเส้นทึบ เบียดเพื่อจะขอไปก่อน การกระทำแบบนี้นอกจากเสียมารยาทการขับขี่อย่างรุนแรงแล้วอาจนำไปสู่อุบัติเหตุบนท้องถนนได้
6. ใช้แตรเฉพาะตอนจำเป็น – การใช้แตรรถไม่ควรเลือกใช้อย่างพร่ำเพรื่อและไม่ควรบีบนานเกินไป ให้ใช้เฉพาะตอนจำเป็น เช่น ขอทางคันหน้า, บีบเรียกคน เป็นต้น
7. เมื่อเห็นรถฉุกเฉินเปิดไซเรนควรหลบทางให้ – เป็นมารยาทที่คนขับรถทุกคนต้องรู้ หากเห็นว่ามีรถฉุกเฉินวิ่งเปิดไซเรนมาแต่ไกลควรรีบหาช่องทางหลบเพื่อให้รถสามารถขับไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
8. มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางและคนอื่นๆ – เช่น เห็นคนกำลังจะข้ามทางม้าลายหากเบรกได้ก็ควรเบรกให้คนเดินข้ามไปก่อน, หากมีคนให้ทางเมื่อขับผ่านหน้าอาจเปิดกระจกพร้อมยกมือแสดงความขอบคุณ เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้คือมารยาทพื้นฐานในการใช้รถบนท้องถนนร่วมกับผู้อื่น จะได้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาตามมาภายหลัง