มาทำความรู้จัก กิจกรรม csr ว่ามันคืออะไรกันเถอาะ

กิจกรรม csr

เราเคยสังเกตกันบ้างไหมว่า เวลาดูข่าวเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจหากไม่ได้เป็นข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของแบรนด์ สิ่งที่เราจะเห็นเป็นประจำก็คือ กิจกรรม csr ว่าไปทำนั่น ทำนี่มากมายเกี่ยวกับสังคม เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าคำว่า csr มันหมายถึงอะไร และมีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องทำ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราจะมาอธิบายคำนี้กันให้เข้าใจ

กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม

คำว่า csr มันคืออะไร

คำว่า csr เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษสามคำได้แก่คำว่า corporate social responsibility หากแปลแยกแต่ละคำก็จะได้ว่า corporate หมายถึงการจัดกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร social หมายถึงสังคม กลุ่มสังคมอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการพัฒนาสังคมไหน responsibility หมายถึงการร่วมรับผิดชอบ ทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อการทำธุรกิจ จนมาถึงการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แปลโดยรวมแล้วคำว่า csr หมายถึง การจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ความสำคัญต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเภทของ csr

การทำ csr นั้นมีหลากหลายรูปแบบกิจกรรม เพราะไม่ได้มีกฎตายตัว ทำให้การสร้างสรรค์กิจกรรมออกมาได้หลายรูปแบบมาก แต่เราสามารถคัดแยกแบ่งกลุ่มกิจกรรม csr ไว้ได้ดังนี้ หนึ่งกิจกรรมที่ทำเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงขององค์กรกับสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกับองค์กรอย่างเช่น การส่งเสริมสวัสดิการของพนักงาน การไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ทำงาน การให้ความรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีเกิดความเสียหาย

สองกิจกรรมการส่งเสริมกับสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่าชายเลน การสร้างปะการังเทียม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม การระดมทุนเพื่อการศึกษากับน้องผู้ห่างไกล เป็นต้น สามการจัดกิจกรรมตั้งองค์กรแบบไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อช่วยเหลือสังคม อย่างการตั้งกองทุน ตั้งมูลนิธิ สมาคมการกุศล betflik ทางเข้า

ตัวอย่างกิจกรรม csr ขององค์กร

การทำกิจกรรม csr นั้นถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากต่อธุรกิจองค์กรในยุคนี้ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์โดยตรงขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างของกิจกรรม csr ได้แก่ กิจกรรมแคนนอน อาสา พัฒนาโรงเรียนด้วยการออกไปมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพร้อมกับพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนที่ห่างไกล , โรบินสันร่วมกับเครื่องนอนเจสสิก้า ในโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง ด้วยการมอบทุนการศึกษา, บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จัดโครงการกล้ายิ้ม โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ เป็นต้น

จากตัวอย่างที่เล่ามาจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทระดับจังหวัด จนถึงบริษัทระดับประเทศ ต่างก็ต้องมีกิจกรรม csr ให้กับองค์กรของตัวเอง เพื่อคืนกำไรส่วนหนึ่งให้กับสังคมของพวกเค้า รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย