มลภาวะทางท้องถนนเกิดขึ้นได้อย่างไรและ จะหาทางแก้ไขได้อย่างไร

การเกิดขึ้นของมลภาวะทางถนน  ก็มีสาเหตุมาจากยานพาหนะต่าง ๆ ซึ่งสามารถแล่นไปได้ด้วยพลังงานการเผาไหม้ของน้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์ , รถมอเตอร์ไซด์ ,  รถตุ๊กๆ เป็นต้น โดยรถเหล่านี้จะปล่อยทั้งสารพิษ , ไอควัน รวมทั้งก๊าซต่าง ๆ หลายชนิด ออกมาทางท่อไอเสียและลอยขึ้นสู่อากาศ รวมตัวสะสมกันเป็นจำนวนมากทุกวันๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดมลภาวะอันสำคัญ และควบคุมแก้ไขได้อย่างยากลำบาก

สำหรับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีจำนวนรถยนต์เพิ่มมากขึ้นทุกปี แม้จะมีการเก็บภาษีรถยนต์แพงเท่าไหร่ก็ตาม โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจาก ค่านิยมบางอย่าง รวมทั้งการคมนาคมซึ่งเป็นปัจจัยอันสำคัญของชีวิตมนุษย์กรุงเทพ

ชนิดของรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์มากที่สุด ได้แก่

  • รถยนต์เครื่องดีเซลล์ ได้แก่ รถประจำทาง , รถบรรทุก , ซึ่งบรรทุกน้ำหนักมากจนเกินไป
  • รถยนต์เครื่องเบนซิน คือ รถที่อยู่ระหว่างการจอดในขณะรถติด
  • รถยนต์น้ำมันผสมช่วง คือ รถตุ๊กๆ โดยเฉพาะตอนบรรทุกของหนักและตอนจอดรอสัญญาณไฟ

โดยรถที่ใช้เชื้อเพลิงทั้ง 3 นี้ ต่างผลิตก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งทำให้สุขภาพของชาวกรุงเสื่อมโทรมลง อย่างรวดเร็วทุกวันนี้บริเวณที่เกินมาตรฐานมีมากมายหลายแห่ง ชาวกรุงโดยเฉพาะ ผู้ที่ทำงานออฟฟิต ตอนเช้ามาทำงาน ตอนเย็นกลับบ้าน พอสูดก๊าซเหล่านี้เข้าไปทุกวันๆ ย่อมทำให้เกิดการสะสมจนเกิดเป็นพิษภัย เช่น รู้สึกปวดศีรษะเรื้อรัง  , จิตใจไม่สู้ดี , รู้สึกอ่อนเพลีย , เกิดอารมณ์ฉุนเฉียว , โกรธง่าย ,  โมโหง่าย กลายเป็นคนที่มีสุขภาพบกพร่อง ถึงแม้ว่าเจ้าก๊าซตัวร้ายนี้จะไม่ทำให้มนุษย์ขาดใจตายในทันทีก็ตาม แต่นับวันมันก็จะยิ่งเพิ่มความอันตรายมากขึ้น อย่างที่หลายๆคนอาจไม่รู้ตัวบยด้วยซ้ำ ทั้งหมดนี้เกิดจากการที่จำนวนของรถยนต์เพิ่มมากขึ้น พอก๊าซเหล่านี้สุมๆกันเป็นจำนวนมาก ทำให้การถ่ายเทอากาศก็ไม่ดี แถมมีตึกรามบ้านช่องต่างๆก็อัดแน่นขนัดกันไปหมด ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และสิ่งเหล่านี้ก็จะเพิ่มอันตรายถ้าไม่ได้รีบวางแผนแก้ไขเสียตั้งแต่ตอนนี้

แนวทางการแก้ไข

  • ลดการใช้พาหนะที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลง เมื่อเกิดการเผาไหม้จากการขับขี่ยวดยานพาหนะ ก็จะก่อให้เกิดควันซึ่งมาจากท่อไอเสีย โดยเริ่มจากให้ปรับเปลี่ยนนิสัยการขับรถ เช่น ลองลดความเร็วในการขับรถลง , ตรวจสอบสภาพลมล้อรถให้เหมาะสม , หมั่นเช็คสภาพรถตามกำหนด
  • โดยสารรถสาธารณะให้มากกว่าขับรถยนต์ส่วนตัว
  • เปลี่ยนมาเป็นการขี่จักรยานหรือเดินเมื่อต้องการไปซื้อของในระยะใกล้ๆ แถมได้ความแข็งแรงมาด้วย
  • เปลี่ยนมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า
  • ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยเสียใหม่ ให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้