ประวัติ และความเป็นมาของ วันรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคล

รถยนต์ 1 คันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 150-200 กรัม/ต่อกิโลเมตรในขณะที่รถกำลังวิ่ง หากมีรถยนต์ 100 คันวิ่งไปในระยะทาง 100 กิโลเมตร ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจะเพิ่มขึ้นมากมาย ในทางกลับกัน หากเราร่วมลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สภาพอากาศในโลกของเราจะดีขึ้นสักเพียงไร

วันปลอดรถ หรือ Car Free Day จัดทุกวันที่ 22 กันยายน ของทุกๆปี องค์กรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีมติรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหันมาใช้รถขนส่งมวลชนสาธารณะ หรือสนับสนุนให้ขี่จักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากท่อไอเสีย ข้อดีในรณรงค์ ช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราดีขึ้น ลดปัญหาจราจรติดขัด ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง แถมประหยัดน้ำมัน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย การรณรงค์นี้ลากยาวตลอดเดือนกันยายนของทุกวันอาทิตย์

ที่มาของวันปลอดรถโลกเริ่มจากช่วงวิกฤติน้ำมัน ค.ศ. 1970 ได้มีการจัดงานวันปลอดรถในเมืองต่างๆในหลายๆเมือง สำหรับวันปลอดรถนานาชาติจัดขึ้นในยุโรป  ค.ศ. 1990 ซึ่งเป็นโครงการนำร่องสำหรับกิจกรรม อยู่ในเมืองโดยไม่ใช้รถ ซึ่งเป็นกิจกรรมของทางสหภาพยุโรป

วันปลอดรถโลกนั้นเป็นวันที่ประชาชนในเมืองต่างๆ จะเฉลิมฉลองวันที่ปราศจากเสียงดัง ทั้งยังปราศจากความเครียด และมลพิษในอากาศ ทุกๆ ปี ผู้คนทั่วโลกจะจัดงานทั้งงานเล็กและงานใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นถึงทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ นอกจาการใช้รถยนต์

ในวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน Car Free Day ซึ่งมีการนำมาปฏิบัติกันทั่วโลกซึ่งในภาครัฐของประเทศไทยเอง ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชนสาธารณะ ปั่นจักรยาน หรือเดินให้มากขึ้น โดย greenpeace  ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพของประเทศไทย โดยกิจกรรมในวันนั้นเป็นการลดปัญหาโลกร้อนอันมีประสิทธิภาพมาก กับลดการผลิตมลพิษโดยตรงจากภาคพลังงานและการขนส่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยเราผลิตพลังงานและขับเคลื่อนเอง ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ผู้ขับขี่จักรยานเป็นอีกกำลังหนึ่งอันสำคัญโดยสามารถกำหนดอนาคตของพลังงานหมุนเวียนได้ และยังช่วยสนับสนุนกฎหมายพลังงานหมุนเวียนฉบับแรกของประเทศไทยไทยที่ทาง greenpeace กำลังผลักดันให้เกิดขึ้นอีกด้วย

ในครั้งที่ท่าน ชวน หลีกภัย ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ ท่านก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องชาวไทยทำตามแบบอย่าง โดยการปั่นจักรยานจากบ้านพิษณุโลก ไปทำงานยังทำเนียบรัฐบาล ด้วย

เรื่องของสภาพแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันดำรงรักษาเอาไว้