งาน Bangkok car free day 2019 สู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

งาน Bangkok car free day
Bangkok car free day 2019

ในประเทศที่เจริญแล้ว ทางภาครัฐจะมีการสนับสนุนให้ประชาชนเน้นโดยสารรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือรถไฟและจะมีค่าโดยสารที่ถูกมาก รวมทั้งมีเส้นทางที่ให้เลือกหลากหลาย ครอบคลุมต่อวิถีชีวิตของผู้คนเพราะการใช้รถโดยสารสาธารณะนั้น มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งประโยชน์ที่เห็นได้เป็นอันดับ 1 ก็คือทำ ให้ลดการจราจรบนถนน ลดมลพิษที่มาจากท่อไอเสีย อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าครองชีพของประชาชนอีกด้วย แต่คุณผู้อ่านทราบหรือเปล่าว่า ในปี 2018 กรุงเทพมหานครติดอันดับ 1 ใน10 อันดับเมืองที่มีรถติดที่สุดในโลก โดยการสำรวจของสถานีข่าวชื่อดัง CNN

กรุงเทพขึ้นอันดับ 3 รถที่ติดที่สุดในโลก

กรุงเทพฯ ของเรานั้นติดอยู่ในอันดับ 3 ของเมืองที่รถติดมากที่สุดในโลก จากข้อมูลการสำรวจในปี 2017 โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และต้องเดินทางในทุกๆ วัน เสียเวลาชีวิตไปถึงคนละ 64 ชั่วโมง ในชั่วโมงเร่งด่วน เพราะฉะนั้นนอกจากนี้ประเทศของเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ อีกอย่างหนึ่งก็คือฝุ่น PM 2.5 ซึ่งปัจจัยในการเกิดฝุ่น PM 2.5 นี้มีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้เพื่อทำลายต้นไม้ และเพื่อทำลายพืชผลทางการเกษตรที่ใช้การไม่ได้แล้ว การเผาฟางรวมทั้งส่วนหนึ่งก็มาจากการเผาไหม้จากท่อไอเสีย จากรถยนต์นั่นเอง

กทม. ชวนทิ้งรถไว้บ้าน 22 กันยายน จัดงาน Bangkok Car Free Day 2019

สำหรับการจัดงาน Free Day ที่ทางกทม. ได้ออกมารณรงค์ให้ประชาชนใช้รถสาธารณะแทนที่ จะใช้รถยนต์ส่วนตัวออกมานั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการรณรงค์ระดับประเทศในหลายประเทศทั่วโลก ที่ออกทางภาครัฐออกมาขอความร่วมมือจากประชาชน ให้หันมาใช้บริการรถยนต์สาธารณะมากขึ้น รวมทั้งการใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ และจอดรถไว้ที่บ้านสลับกันไปเพื่อที่ว่าช่วยลดการติดขัดบนท้องถนน อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติ ลดมลพิษจากควันท่อไอเสีย ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอย่างน้ำมัน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งประเทศไทยของเราเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการรณรงค์นี้เข้ามาปรับใช้ด้วยและมีการจัดงานในทุกๆปี

ซึ่งปัญหาฝุ่นควันพิษ PM 2.5 ปัญหารถติดบนท้องถนน ซึ่งทำให้ผู้คนต้องเสียเวลาบนท้องถนนไปเป็นจำนวนมาก ทาง กทม. เอง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ทั้งนี้ปัญหาใหญ่ในบางเรื่องก็ไม่อาจจัดการได้ด้วยกลุ่มคนกลุ่มเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ คน โดยเฉพาะประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้รถใช้ถนน ทางกทม. ก็มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีพัฒนาให้ทางเส้นทางเดินรถในกรุงเทพฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น และค่อยๆ พัฒนาเป็นรายเขตเพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและบนดิน ซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตการทางด้านการเดินทาง ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 ทางกทม.จึงได้ออกมาเชิญชวนให้ประชาชน ที่มีรถยนต์ได้สลับสับเปลี่ยนมาใช้การเดินทางทางรถสาธารณะดูบ้างเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน ประหยัดค่าเดินทางรวมทั้งยังเป็นการลดมลพิษ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในเมืองหลวงสืบต่อไป

โดยการกิจกรม Bangkok Car Free Day 2019 จัดในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ไป ณ ลาน A ศูนย์การค้า Central World เขตปทุมวัน ซึ่งเมืองใหญ่ทั่วโลกจะร่วมกันแก้ไข ในกรณีที่ประชาชนจะเดินทางในระยะทางใกล้ๆ เช่น ไปปากซอยหรือไปสถานที่ทำงานที่อยู่ใกล้บ้าน การเปลี่ยนมาใช้การเดินทางด้วยจักรยาน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังเป็นการออกกำลังกายซึ่งทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน