ข้อควรรู้สำหรับ การขับรถ ในต่างประเทศ

Driving the dream

การขับรถในต่างประเทศ มีความน่าตื่นเต้นกว่าการขับรถไปต่างจังหวัด เพราะในแต่ละประเทศต่างก็มีวัฒนธรรมและความวิถีชีวิตที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น บางประเทศเต็มไปด้วยนักขับรถซิ่ง , ขับปาด , ขับช้า เป็นต้น ซึ่งเราในฐานะผู้ไปเยือนก็ไม่จำเป็นต้องซิ่งหรือปาดตามเขา เพียงแต่ต้องตั้งสติให้ดีๆ มีสมาธิอยู่กับพวงมาลัยตลอดเวลา แล้วขับขี่อย่างปลอดภัยก็พอ

การขับรถในต่างแดน จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดมากกว่าการขับรถไปต่างจังหวัด ทั้งศึกษาเส้นทาง มีการวางแผนว่าในแต่ละวันจะขับรถกี่ชั่วโมง นอนพักเมืองอะไร จะเที่ยวไหนบ้าง เป็นต้น เนื่องจากว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินในต่างประเทศบางครั้งจะแก้ปัญหายากมากกว่าการไปต่างจังหวัด

ขั้นตอนเตรียมเอกสาร

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนไป , เอกสารเมื่อออกจากชายแดนไทย และเอกสารเข้าชายแดนประเทศเขา แต่ถึงกระนั้นก็ตามคุณจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขของการขับรถเข้าประเทศนั้นๆ อีกที เพราะบางประเทศต้องใช้เอกสารพิเศษ แต่หลักๆ มีดังนี้

เตรียมเอกสารจากไทย

สามารถยื่นเรื่องขอได้ที่ขนส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 • หนังสือขออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือ Passport รถ
 • เครื่องหมายแสดงประเทศ
 • หนังสือรับรองตรวจสภาพรถ
 • แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนภาษาอังกฤษ

การยื่นเอกสารขอหนังสืออนุญาตขับรถระหว่างประเทศหรือ Passport รถ และแผ่นป้ายทะเบียน ภาษาอังกฤษ ต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

 • สำเนารับรองหนังสือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
 • หนังสือมอบอำนาจ *กรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ *กรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง

เอกสารสำหรับคนขับรถนอกประเทศ

การขับขี่ในประเทศ AEC

 • ใบอนุญาตขับขี่แบบ Smart Card คุณสามารถนำใบอนุญาตขับขี่เดิม ไปยื่นความจำนงขอเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ Smart Card ได้ที่แผนกใบอนุญาตฯ กรมการขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด สำหรับวันหมดอายุบัตรใหม่นั้น จะอ้างอิงตามบัตรเก่าที่คุณมีอยู่

การขับขี่นอกประเทศ AEC

 • ใบอนุญาตขับขี่สากล ยื่นเรื่องได้ที่กรมการขนส่งทางบก เพียง 2 ชั่วโมงก็ได้รับเล่มเสร็จ การต่ออายุปีต่อปี เช่นเดียวกับ Passport รถ

เตรียมเอกสารออกจากชายแดนไทย

 • ต.ม. 2 รายการเกี่ยวกับยานพาหนะขาเข้า – ขาออก
 • ต.ม. 3 บัญชีคนโดยสาร

เอกสารที่ต้องยื่น

 • สำเนาทะเบียนรถ หน้าเสียภาษี
 • สำเนาใบขับขี่ ผู้นำรถออก
 • หนังสืออนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

ขั้นตอนเตรียมเอกสารเข้าชายแดนต่างประเทศ

 • หนังสือขอใช้รถของแต่ละประเทศ *บางประเทศต้องจัดการเอกสารให้เสร็จก่อนวันเดินทาง เช่น จีน , พม่า , กัมพูชา เป็นต้น
 • ซื้อประกันภัยบุคคลที่ 3 สามารถซื้อได้ที่ด่านตรวจชายแดนเลย

เมื่อเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมเตรียมตัว เตรียมใจ กันให้ดีๆนะคะ