กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม คืออะไร และมีความสำคัยอย่างไร

กิจกรรม csr

กลยุทธ์ทางการตลาดนับว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวคิดยุทธศาสตร์ใหม่ๆด้านการตลาดถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา จนบางครั้งเกิดแนวคิดใหม่ กลยุทธ์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในขณะนั้น รวมถึงการผลักดันองค์กรเข้าไปอยู่ในความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ล่าสุดคำว่า กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม เกิดขึ้นมามันคืออะไร

กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม คืออะไร

กิจกรรม csr

คำว่า กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมนั้น เอาเข้าจริงมีมานานมากแล้ว แต่เรารู้จักกันในชื่อของ csr มากกว่า แต่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป การทำ csr แบบเดิมแม้ว่าจะดีแต่ยังดีไม่พอ จึงต้องมีการวางกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กรแข็งแกร่งขึ้นไปอีก จนทำให้เกิดกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมขึ้นมา คำนี้หมายถึง การนำประเด็นทางสังคมที่ให้ความสนใจในขณะนั้น เอามาต่อยอดเพื่อออกแบบเครื่องมือทางธุรกิจสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาให้ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น แล้วส่งเสริมให้ภาพลักษณ์องค์กรแข็งแกร่งมากที่สุด

การตลาดที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้ซื้อ

การตลาดแบบเดิม องค์กรมักจะสร้างความสำคัญ สัมพันธ์ของตัวเองต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการซื้อสินค้า (พูดง่ายๆว่า โฆษณาแฝง) แต่การตลาดเพื่อสังคมกลับใช้วิธีตรงข้ามกันเลย กิจกรรมการตลาดที่เกิดขึ้นอาจจะทำเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสถานการณ์นั้นจริงๆ ไม่ได้ต้องการให้ซื้อ แต่ต้องการให้จดจำมากกว่าเพื่อว่าเวลาลูกค้าต้องการสินค้าในหมวดเดียวกันนึกถึงแบรนด์ตัวเองเป็นอย่างแรก อย่างเช่น บริษัทยาง อาจจะทำกิจกรรมสนับสนุนโครงการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล แต่ไม่ได้ต้องการให้คนมาเปลี่ยนยางตอนเทศกาล แต่ต้องการให้คนนึกถึงว่าหากมีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์ให้นึกถึงเค้าเป็นอันดับแรก

สร้างการมีส่วนร่วมของสังคม

อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่แฝงมากับ กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมก็คือ การสร้างพื้นที่ สร้างกิจกรรมเพื่อให้ผู้มีส่วนใดส่วนเสียในชุมชน สังคม หรือ คนในพื้นที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อปัญหาที่เกิดขึ้น กับสองกิจกรรมแบบนี้พอมีคนเข้าไปเป็นส่วนร่วม ก็จะมีโอกาสร้างการรับรู้ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าลงไปแบบแนบเนียนด้วย แน่นอนว่าเค้าไม่ได้ต้องการให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจมาใช้แบรนด์เค้าทันทีทันใด แต่หากต้องการสร้างความประทับใจให้จนคล้อยตามยอมเปลี่ยนเอง ยกตัวอย่างเช่น เราได้เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอาสากับยาสีฟันยี่ห้อหนึ่ง แน่นอนว่ากลับมาจากกิจกรรมเราได้ความสุข ความสนุกสนาน ได้ทำบุญอิ่มเอมใจ พอจะเลือกซื้อยาสีฟันครั้งต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนใจจากแบรนด์เดิม มาลองของแบรนด์ที่ตัวเองไปทำมาในที่สุด ยังไม่นับการโฆษณาแฝงที่มาพร้อมกับคนเข้าร่วมโครงการที่อาจจะเผยแพร่ภาพกิจกรรม คลิป ไปทำมาจนปากต่อปากแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเล่น นี่แหละพลังของการตลาดเพื่อสังคม