Category :กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว

Banner

รถยนต์ 1 คันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 150-200 กรัม/ต่อกิโลเมตรในขณะที่รถกำลังวิ่ง หากมีรถยนต์ 100 คันวิ่งไปในระยะทาง 100 กิโลเมตร ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจะเพิ่มขึ้นมากมาย ในทางกลับกัน หากเราร่วมลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สภาพอากาศในโลกของเราจะดีขึ้นสักเพียงไร วันปลอดรถ หรือ Car Free Day จัดทุกวันที่ 22 กันยายน ของทุกๆปี องค์กรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีมติรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหันมาใช้รถขนส่งมวลชนสาธารณะ หรือสนับสนุนให้ขี่จักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากท่อไอเสีย ข้อดีในรณรงค์ ช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราดีขึ้น ลดปัญหาจราจรติดขัด ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง แถมประหยัดน้ำมัน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย การรณรงค์นี้ลากยาวตลอดเดือนกันยายนของทุกวันอาทิตย์ ที่มาของวันปลอดรถโลกเริ่มจากช่วงวิกฤติน้ำมัน ค.ศ. 1970 ได้มีการจัดงานวันปลอดรถในเมืองต่างๆในหลายๆเมือง สำหรับวันปลอดรถนานาชาติจัดขึ้นในยุโรป  ค.ศ. 1990 ซึ่งเป็นโครงการนำร่องสำหรับกิจกรรม อยู่ในเมืองโดยไม่ใช้รถ ซึ่งเป็นกิจกรรมของทางสหภาพยุโรป วันปลอดรถโลกนั้นเป็นวันที่ประชาชนในเมืองต่างๆ จะเฉลิมฉลองวันที่ปราศจากเสียงดัง ทั้งยังปราศจากความเครียด และมลพิษในอากาศ ทุกๆ ปี..

Banner

ปัจจุบันโลกเรานั้นบนท้องถนนมีแต่รถติดเกือบจะทุกประเทศนั้นก็เพราะจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นและท้องถนนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของรถ ต่อบ้านหนึ่งหลังมักจะมีรถหลายคันนี้ก็คือปัญหาที่สำคัญเมื่อรถยิ่งมากมลพิษก็เพิ่มมากไปด้วยเกิดปัญหาในเรื่องของความต้องการน้ำมันเพิ่มมากขึ้นถึงแม่จะมีทางเลือกในเรื่องเชื่อเพลิงแต่ก็ไม่พอกับความต้องการ เลยต้องมีมาตรการในการเข้ามาควบคุมเพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้นั้นก็คือการรณรงค์ car free day หรือวันปลอดรถโลก ซึ่งตรงกับเดือนกันยายนของทุกปีโดยวันนี้เป็นวันที่ได้การยอมรับและสนับสนุนจาก 50 องค์กร จากทั่วโลกมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เพราะประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีรถติดมากที่สุดในโลกในอันดับต้นๆ การรณรงค์นี้คือการให้ทุกคนเลิกใช้รถส่วนบุคคลและให้มาใช้รถร่วมขนส่งมวลชนหรือทางเดียวกันไปด้วยกันโดยการที่ใครจะไปทางเดียวกันก็ขับรถไปคันเดียวเพื่อประหยัดน้ำมันและลดจำนวนรถบนถนนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนี้เริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ.1985 ในประเทศนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  ค.ศ. 1968 ในเนเธอร์แลนด์ และค.ศ. 1972ในฝรั่งเศส  ไม่นานประเทศต่างๆก็เริ่มให้ความสำคัญกับการใช้รถจนมีหลายๆประเทศเข้าร่วมและเมื่อในปี ค.ศ. 2005 มีการจัดรณรงค์ชื่อ In town without my car! มีเมืองที่เข้าร่วมทั้งหมด 1500 เมืองจากทั่วโลก โดยนับจำนวนผู้ที่เข้าร่วมมากกว่า 100,000,000 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดการรณรงค์นี้ก็เพื่อเกิดวิกฤติในเรื่องของน้ำมันในปี ค.ศ.1970 โดยประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับ car free day โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องรถในประเทศไทยมาขึ้น